Skip to main content

Tá tú anseo:

Nochtadh Cosanta 2016

Faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ceanglaítear ar Oifig an Ombudsman do Leanaí an líon nochtadh cosanta a rinneadh sa bhliain roimhe sin agus na gníomhartha a glacadh a fhoilsiú.