Skip to main content

Tá tú anseo:

Scéim Ghinearálta an Bhille um Chúram Leanaí (Leasú), 2017 a chur faoi bhráid Chomhchoiste an Oireachtais um Leanaí agus Gnóthaí Óige

An 5 Aibreán 2017, tháinig an tOmbudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon os comhair Choiste an Oireachtais um Leanaí agus Gnóthaí Óige chun plé a dhéanamh ar aighneacht na hOifige ar an mBille um Chúram Leanaí (Leasú) 2017.
Is féidir a rannchuidiú ina iomláine a léamh.