Skip to main content

Tá tú anseo:

Foilsíonn Oifig an Ombudsman do Leanaí a dara Scéim Gaeilge 2020-2023

Tá dara Scéim Gaeilge Oifig an Ombudsman do Leanaí (OOL) ar siúl, lena leanfaidh an eagraíocht ar aghaidh de bheith tiomanta do leibhéil níos airde seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal go ceann trí bliana eile.