Skip to main content

Tá tú anseo:

Aighneacht chuig an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte ar an mBille Meabhair-Shláinte (Leasú) 2016

Iarradh ar Oifig an Ombudsman do Leanaí aighneacht a dhéanamh chuig an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte ar an mBille Meabhair-Shláinte (Leasú) 2016 i Márta 2019 le cur isteach go luath i mí Aibreáin. Mar gheall ar an bhfráma ama gearr atá ar fáil, rinneadh an aighneacht ghearr seo i bhfoirm litreach ón Ombudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon chuig Cathaoirleach an Choiste, an Dr Micheal Harty TD.