Skip to main content

Tá tú anseo:

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Ceanglaítear faoin dlí ar Oifig an Ombudsman do Leanaí Tuarascáil Bhliantúil maidir le cur i bhfeidhm ár bhfeidhmeanna a chur faoi bhráid an Oireachtais. Is tuarascáil chuimsitheach í an tuarascáil bhliantúil ar ár ngníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe sin.