Skip to main content

Tá tú anseo:  

Beidh cuairt á tabhairt ag mo scoil ar an OOL

What to expect if you are taking part in one of our children's rights workshops.

Má bhíonn cuairt á tabhairt agat ar an OOL chun páirt a ghlacadh i gceann dár gceardlanna faoi chearta, beidh tú in ann casadh le roinnt daoine dár bhfoireann oideachais a chuirfidh eolas ar fáil duit faoin méid a dhéanann Oifig an Ombudsman do Leanaí agus faoi do chearta mar dhuine óg.

Chun teacht ar roinnt faisnéise roimh ré, féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin faoi chearta www.itsyourright.ie.

Má cheapann tú go mbainfeadh do rang taitneamh as ceardlann faoi chearta leanaí, féadfaidh do mhúinteoir ceardlann a chur in áirithe anseo.  Tá ár gceardlanna oiriúnach do ghrúpaí óige, chomh maith.