Skip to main content

Tá tú anseo:  

Tús Áite do Leanaí

Treoir chun cabhrú le tuismitheoirí, gairmithe, eagraíochtaí agus an pobal i gcoitinne mí-úsáid leanaí agus imní leasa a aithint agus a thuairisciú.

Tús Áite do Leanaí: Is éard í an Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí [2011] ná treoir chun cabhrú le tuismitheoirí, gairmithe, eagraíochtaí agus an pobal i gcoitinne mí-úsáid leanaí agus imní leasa a aithint agus a thuairisciú.

Cuspóir an Achta

  • Feasacht a ardú maidir le mí-úsáid leanaí agus faillí a dhéanamh ar leanaí;
  • Foráil a dhéanamh maidir le tuairisciú éigeantach ag gairmithe tábhachtacha;
  • Feabhas a chur ar shocruithe um chosaint leanaí in eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí;
  • Foráil a dhéanamh maidir le hobair idirghníomhaireachta agus comhroinnt eolais.

Tá an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige tiomanta do thosach iomlán na bhforálacha eile den Acht faoi dheireadh 2017.