Skip to main content

Tá tú anseo:  

Tá imní orm faoi leanbh

Má tá imní ort faoi shábháilteacht leanbh nó duine óg, ba chóir duit glaoch ar Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Tá eolas ar a n-oifigí áitiúla agus an duine is fearr teagmháil a dhéanamh leis nó léi le fáil anseo. Is féidir teagmháil a dhéanamh le ceannoifig Tusla ag 01 7718500.

Má theastaíonn uait labhairt le duine éigin sa tráthnóna, ag an deireadh seachtaine nó le linn laethanta saoire bainc, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána.