Skip to main content

Tá tú anseo:

Oifig an Ombudsman do Leanaí chun Lá Domhanda na Leanaí a cheiliúradh le Cainteanna Leanaí 2020

Déanfaidh Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO) Lá Domhanda na Leanaí a cheiliúradh amárach Dé hAoine 20 Samhain, le craoladh speisialta ar líne de Cainteanna Leanaí 2020. Is imeacht bliantúil  é Cainteanna Leanaí i stíl Ted Talks a bhfuil sé mar aidhm aige guthanna leanaí agus daoine óga a chur chun cinn agus ardán uathúil a sholáthar dóibh ionas go mbeid siad ábalta a gcuid scéalta agus an fhís atá acu a roinnt.

Glacfaidh an Taoiseach, Micheál Martin T.D agus an  tOmbudsman do Leanaí, an Dr. Niall Muldoon páirt le cainteoirí atá idir 8 agus 18 bliain d’aois ó cheann ceann na tíre nuair a rachaidh siad ar an stáitse chun réimse topaicí a chlúdú, lena n-áirítear an mheabhairshláinte, an indibhidiúlacht ar scoil, an timpeallacht, maireachtáil leis an uathachas, an easpa dídine, gníomhaíochas i measc daoine óga agus an fhéiniúlacht chultúrtha.

Is iad na cainteoirí i gCainteanna Leanaí na bliana seo ná:

  • Cuan (10)  ó Corcaigh, diagnóisíodh go raibh uathachas ar Chuan nuair a bhí sé an-óg agus sa fhíseán gearr atá déanta aige, labhróidh sé faoi roinnt de na dúshláín atá roimhe gach lá agus faoi na straitéisí atá aige chun déileáil leo.
  • India (17) ó Dhún na nGall, a inseoidh dúinn conas a spreagadh í chun tacú lena comh-mhic léinn agus lámhleabhar meabhairshláinte a dhéanamh le haghaidh na linne Covid seo, tar éis di foghlaim conas dul i ngleic lena fadhbanna meabhairshláinte féin.
  • Katherine (16) ó Bhaile Átha Cliath a labhróidh linn faoin deacracht a bhí aice a cultúr Nigéarach a ghlacadh chuici féin agus ag an am céanna bheith ar a suaimhneas anseo in Éirinn.
  • Emer (17) ó Thiobraid Árann a labhróidh faoin tábhacht a bhaineann leis an bhféinléiriú, atá cumhdaithe in Airteagal 13 den UNCRC agus ina ndeirtear go bhfuil an ceart ag leanaí bheith saor chun a gcuid tuairimí a nochtadh.
  • Roinnfidh na deirfiúracha (16) agus  Afaf (13) ó Bhaile Átha Cliath an scéal atá acu faoin obair dheonach atá ar bun acu lena Máthair ag an gcarthanacht Deirfiúracha Moslamacha na hÉireann.
  • Inseoidh Charlie (8) as Corcaigh dúinn faoi cé chomh tábhachtach is atá sé dár saol go léir cúram a dhéanamh den timpeallacht ag an leibhéal áitiúil, go háirithe agus muid ag caitheamh níos mó ama amuigh faoin spéir.
  • Labhróidh Evan (18) as Corcaigh linn faoin ngníomhachas agus faoi daoine óga a chumasú a mbosca uirlisí gníomhachais féin a chruthú, agus seasamh ar son na saincheisteanna ina gcreideann siad.

Déanfaidh Eric (19) as Longfort agus Katie (19) as Cill Chainnigh an craoladh uair an chloig a chomhóstáil. Bhí siad ina gcainteoirí ag Cainteanna Leanaí iad féin, agus chuaigh siad i gcion go mór ar an lucht éisteachta sna blianta 2018 agus 2019 faoi seach as an fuinneamh agus an díograis a léirigh siad.

I dteachtaireacht speisialta chuig na rannpháirtithe agus an lucht féachana fud fad na tíre, dúirt an Taoiseach Micheál Martin T.D “Léiríonn scéalta agus taithí na rannpháirtithe i gCainteanna Leanaí 2020 an inniúlacht a fheictear go minic i leanaí agus i ndaoine óga dul chun tosaigh ag amanna dúshlánacha ina bhfuil athruithe ar bun. Tuigim go maith cé chomh deacair is a bhí cúrsaí do dhaoine óga le míonna beaga anuas, na rudaí nár éirigh leo páirt a ghlacadh iontu, agus tuigim go bhfuil siad buartha faoina dteaghlaigh agus faoina gcairde. Tá a fhios agam freisin go bhfuil an-teacht aniar agus láidreacht sna daoine óga agus go dtugann siad an-tacaíocht dá chéile.

“Bígí bródúil as na rudaí atá bainte amach agaibh cheana féin. Tugaigí an méid a d’fhoghlaim sibh sna hocht mhí atá díreach thart isteach libh sa todhchaí, agus déan áit níos fearr den domhan ar son do theaghlaigh agus na sochaí.”

Is gnách gur imeacht beo é Cainteanna Leanaí ach de bharr na srianta Covid-19, beidh sé go léir ar líne i mbliana. Rinne na cainteoirí go léir, mar aon leis na comhóstaigh, a scéal a thaifeadadh ina dteach féin fud fad na hÉireann, faoi threoir fhoireann Cainteanna Leanaí OCO. Anois déanfar as seo clár speiaialta uair an chloig a chraolfar ag 11am Dé hAoine 20 Samhain ar shuíomh gréasáin OCO www.oco.ie. Beidh fotheidil Ghaeilge leis an gcraoladh freisin agus ateangaireacht chomharthaíochta.

Ag labhairt dó sular craolaíodh Cainteanna Leanaí 2020, dúirt Roderic O’ Gorman T.D, an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige “ Is cinnte go mbeidh Cainteanna Leanaí 2020 ina imeacht thar a bheith speisialta agus ba mhaith liom tréaslú le gach duine a ghlac pairt ann. Tá a fhios agam go raibh éacht oibre i gceist leis an gclár a chruthú. Tugann Lá Domhanda do Leanaí an deis dúinn tacú le cearta leanaí, iad a chomóradh agus a chur chun cinn. Mar sin, is rud fíorspreagúil é inniúlacht na leanaí agus na ndaoine óga seo a fheiceáil agus an abhcóideacht atá ar bun acu dóibh féin, dá dteaghlaigh agus dá bpobail.”

Dúirt an tOmbudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon “Cé go bhfuil athrú suntasach ar fhormáid Chainteanna Leanaí 2020, tá na scéalta agus an taithí a léirítear ann níos cumhachtaí ná mar a bhí riamh. Aneo ag Oifig an Ombudsman, bhíomar lántiomanta go gcloisfí guth na leanaí agus na ndaoine óga sa bhliain seo a bhí ina cíor thuathail. Is éard a conaiceamar i gcónaí ná díograis agus paisean na rannpháirtithe. Léiriú ar theacht aniar agus ar threallús na ndaoine óga le linn na paindéime Covid-19 is ea an clár Cainteanna Leanaí 2020.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd go léir as gaisce a dhéanamh agus as a scéalta a roinnt linn, agus mholfainn do gach duine tiúnáil isteach amárach don chraoladh an-speisialta seo.”

Craolfar Cainteanna Leanaí 2020 ag 11am Dé hAoine 20 Samhain ar shuíomh gréasáin OCO www.oco.ie.