Skip to main content

Tá tú anseo:

Íocaíochtaí Pras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí Tréimhse Ráithiúil arna Clúdach: 2019

Riachtanas Rialtais is ea go n-íocann gach Roinn Rialtais láir, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na húdaráis áitiúla agus gach comhlacht eile san earnáil phoiblí, lena n-áirítear Oifig an Ombudsman do Leanaí, a gcuid soláthraithe laistigh de 15 lá féilire tar éis sonrasc bailí a fháil.