Skip to main content

Tá tú anseo:

Foilsíonn Oifig an Ombudsman do Leanaí Scéim Gaeilge 2020-2023

 

Tá dara Scéim Gaeilge Oifig an Ombudsman do Leanaí (OOL) ar siúl, lena leanfaidh an eagraíocht ar aghaidh de bheith tiomanta do leibhéil níos airde seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal go ceann trí bliana eile.

Déanann an scéim forbairt ar an gcéad scéim a seoladh i 2017. Is é cuspóir na scéime leanúint den Ghaeilge a chomhtháthú in obair OOL agus de raon na seirbhísí atá ar fáil don phobal trí Ghaeilge a leathnú. Forbraíodh an scéim i gcomhréir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Is comhlacht neamhspleách é OOL ar a bhfuil roinnt oibleagáidí seirbhíse poiblí. Éilíonn an tAcht ar chomhlachtaí poiblí achoimre a thabhairt ar na bearta a ghlacfar agus sceideal soiléir seachadta a leagan síos.

Ag labhairt dó faoin scéim, a bheidh i bhfeidhm ó 2020 go dtí 2023, dúirt an tOmbudsman do Leanaí an Dr Niall Muldoon:

"Lenár ndara Scéim Gaeilge, tá OOL ag déanamh forbairt ar ár dtiomantas le trí bliana anuas do leibhéil níos airde seirbhísí a chur ar fáil don phobal trí mheán na Gaeilge.

"Le trí bliana anuas, ghlacamar bearta chun an Ghaeilge a chur san áireamh in obair na hOifige agus táirgeadh níos mó ná 20% dár dtuarascálacha agus ábhar preasa go dátheangach.

"Mar chuid den imeacht 'Child Talks 2020' a reáchtálamar le déanaí, a bhí ar fáil mar fhís ar líne i mbliana mar gheall ar na srianta Covid, cuireadh fotheidil Ghaeilge ar fáil den chéad uair lena gcraoladh ar líne agus ar theilifís náisiúnta.

"Le seoladh ár ndara scéim, tá béim as an nua á leagan againn ar fhorbairt a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh le trí bliana anuas agus ar mhéadú a chur ar an bhfáil ar ár seirbhísí trí mheán na Gaeilge," a deir an Dr Muldoon.

Tá Scéim Gaeilge OOL 2020-2023 ar fáil anseo:

Ombudsman do Leanaí  Scéim Gaeilge 2020-2023