Skip to main content

Tá tú anseo:

Ellen Keane agus Paddy Smyth ag cur i láthair ócáid do pháistí ar mhíchumais

Inniu (Dé Céadaoin 27 Iúil) atá Oifig an Ombudsman do Leanaí ag seoladh Beyond Limits -- dhá ócáid do pháistí ar mhíchumais agus dá gclainne a bheidh ann i mí Deireadh Fómhair. Tá Beyond Limits ag teacht go Airéine Chnoc na Riabh, ATU Sligeach ar an 1 Deireadh Fómhair agus An Airéine Spóirt, Ollscoil Luimnigh, ar an 15 Deireadh Fómhair.

Ellen Keane, buaiteoir an Bhonn Órga sna Cluichí Parailimpeacha, a chuirfidh Beyond Limits i láthair i Luimneach, agus déanfaidh Paddy Smyth, Ambasadóir don Mhíchumas, amhail i Sligeach.

Is ócáid cosúil le féile í Beyond Limits, le aoichainteoirí, gníomhaíochtaí, ceardlanna, agus taispeántais. Tabharfar spreagadh do pháistí is do chlainne araon agus scéalta pháistí faoi mhíchumas á gcloisteáil acu, chomh maith le cúpla aghaidh iomráiteach. Beidh an CLG, an IRFU, an FAI, agus Gleacaíocht na hÉireann ann ag léiriú do pháistí conas ar féidir leo bheith páirteach. Beidh dioscó chiúin, ealaíona agus ceardaíocht, scéalta céadfacha, ionad cluichíochta, agus ióga agus aireachas. Beidh rud ann do gach éinne!

Tá ticéid do Beyond Limits saor, ach níl ach méid áirithe ann, agus tá fáil orthu ag www.beyondlimits.ie.

Ag labhairt roimh an seoladh, dúirt an tOmbudsman do Leanaí, Dr. Niall Muldoon:

“Is é cuspóir Beyond Limits a thaispeáint do gach páiste conas mar is féidir leo a gcumas féin a bhaint amach. Tá dhá ócáid spreagúil, ionchuimsitheach, agus inrochtana á reáchtáil againn a léiríonn scileanna agus buanna daoine ar mhíchumas, agus inar féidir le páistí agus a gclainne foghlaim faoi ghníomhaíochtaí ar féidir leo páirt a ghlacadh iontu.”

I measc na n-aoichainteoirí agus taibheoirí atá dearbhaithe le bheith ann, tá:

Saoirse Ruane – Is cailín na Gaillimhe í Saoirse ar fearr aithne uirthi as bheith le feiceáil ar an Late Late Toy Show.

Jack Kavanagh – I 2012, gortaíodh corda dromlaigh Jack ar athraigh a shaol, sa chaoi nach raibh ach 15% feidhmíocht matán aige. Sna blianta ó shin, thóg Jack dúshlán na srianta a measadh a bhí ar a chás.

Katie George Dunleavy agus Eve McCrystal – Tá Katie George agus Eve ar bheirt de na lúthchleasaithe Parailimpeacha is rathúla a ndeachaigh san iomaíocht thar ceann na hÉireann, ag baint bonn amach go leanúnach ag gach Cluiche Domhanda agus Parailimpeach ó go raibh 2014 ann.

Dr Colman Noctor – Is síciteiripeoir, Ollamh Cúnta le Meabharshláinte, údar, colúnaí, agus craoltóir é Colman.

Mark Smith – Is aisteoir é Mark a bhuaigh duaiseanna, agus tá ar dhuine de na daoine a bhunaigh an Amharclann Run of the Mill.

Ian O’Connell – Láithreoir Stand Out with Ian O’Connell ar Radio Kerry.

Padraig O’Callaghan – Bronnadh an gradam Duine na Bliana Luimnigh ar Phádraig i ndiaidh dó spreagadh a thabhairt don phobal áitiúil le linn na paindéime lena fhíseáin sheachtainiúil spreagthach, ar a thug sé “Paudcasts.”

Adam O’Brien – Tá uathachas ar Adam, tá diospraicse aige, agus neamhord imní ginearálta ar Adam, ach níor lig sé do sin é a choinneáil siar.

James Casserly- Tá James ag taisteal 32 contae na hÉireann ar an gcóras iompar poiblí agus is féidir leat é a leanúint ar Jimbo’s Accessible Adventures.

Fiacre Ryan – I 2018, b’é Fiacre an chéad dalta faoi uathachas gan caint chun suí don Ardteist agus i mí Márta na bliana seo, scríobh sé a scannán faisnéise fhéin, “Speechless,” do RTÉ.

Derek Ryan – Réalt ceoil tíre a sheinnfidh agus a bheidh faoi agallamh ag duine dár láithreoirí óga.

Dancing with the Stars - Déanfaidh John Nolan ó Dancing with the Stars damhsa le roinnt páistí faoi mhíchumas.

Bluestack Choir - Is cór iomlán ionchuimsitheach é an Bluestack Choir a dhéanann ceiliúradh ar gach leibhéal cumais trí cheol. Daoine óga atá mar bhaill aige, a fhreastalaíonn ar Fhondúireacht Bluestack i mbaile Dhún na nGall.

Music Generation - Is clár comhpháirtíochta náisiúnta é Music Generation a bhfuil mar sprioc acu eispéiris spreagthach a chruthú do leanaí agus do dhaoine óga trí cheol.

Painéal Comhairleach na nÓg Beyond Limits - Grúpa daoine óga ar gach leibhéal cumais a bhfuil ag cabhrú Beyond Limits a eagrú. Beidh siad mar chomh-óstaí agus mar aoichainteoirí ag na h-ócáidí.

DEIREADH

Teagmháil:

Aoife Carragher
Ceannasaí Cumarsáide
087 148 4173