Skip to main content

Tá tú anseo:

Cearta Leanaí ar an gclár oibre do chuairt réigiúnach an Ombudsman do Leanaí ar Dhún na nGall agus ar na hOileáin

Tabharfaidh an tOmbudsman do Leanaí, an DrNiall Muldoon, cuairt ar roinnt scoileanna i nDún na nGall agus ar Árainn Mhór inniu agus amárach chun aird a dhíriú ar chearta leanaí agus ar obair Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO).  Agus aonad Rannpháirtíochta agus Oideachas ar Chearta OCO á thionlacan, seo an chéaduair a thabharfaidh an Dr Muldoon, atá as Baile Dhún na nGall é féin, cuairt ar Dhún na nGall agus ar na hoileáin ar son OCO. Tabharfaidh an fhoireann cuairt ar 11 scoil sa réigiún, idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna, agus Baile Dhún na nGall, Béal Átha Seanaidh, Bealach Féich agus Srath an Urláir á gcuimsiú, mar aon le hOileán Árainn Mhór amach ó chósta Dhún na nGall.

Agus é ag labhairt roimh an turas, dúirt an Dr Muldoon:

“Is turas fíorthábhachtach é seo do OCO mar is é seo tús fheidhmiú céimneach na gcuairteanna atá beartaithe againn le tabhairt ar scoileanna i láithreacha níos iargúlta ar na hoileáin ar fud na hÉireann. Tá na scoileanna suite i réigiúin ina mbeadh sé níos deacra de ghnáth ár nOifig agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil a rochtain, agus dá bhrí sin tá lúcháir orainn an deis seo a fháil faoi dheireadh chun an turas seo a dhéanamh.

“Ba thréimhse thar a bheith dúshlánach an dá bhliain seo caite den phaindéim do leanaí agus do dhaoine óga ar fud na hÉireann, agus tá mé cinnte go mbeidh cuid mhaith le hinsint dúinn ag na daltaí sna scoileanna ar a dtabharfaimid cuairt maidir le conas a d’éirigh leo agus an méid atá á dhéanamh acu anois. Ba é ceann de na nithe is measa maidir le srianta Covid dár nOifig ná nach rabhamar ábalta dul amach agus cuairteanna a thabhairt ar scoileanna nó fáilte a chur roimh leanaí ar bith chuig OCO. Táimid ag súil go mór le dul ar ais arís ar an mbóthar agus le bualadh leis na pobail scoile iontacha uile seo go pearsanta arís.”

Tabharfaidh an Dr Muldoon agus foireann OCO cuairt ar:

 • Scoil Náisiúnta na Gléibe, Baile Dhún na nGall
 • Scoile Náisiúnta an Teaghlaigh Naofa, an Charraig Thiar, Béal Átha Seanaidh
 • Coláiste Cholmcille, Sráid an Choláiste, Béal Átha Seanaidh
 • Scoil Montessori an Bhearnais Mhóir, Baile Dhún na nGall
 • Scoil Náisiúnta Naomh Proinsias, an Bearnas Mór, Baile Dhún na Gall
 • Scoil Árainn Mhór, Ionad Pobail Árainn Mhór
 • Scoil Athphoirt, Ionad Pobail Árainn Mhór
 • Gairmscoil Mhic Diarmada, An Leadhb Gharbh, Árainn Mhór
 • Coláiste Naomh Colmcille, Srath an Urláir, Leifear
 • Coláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir, Leifear
 • Bunscoil Bhaile na mBreatnach, Baile na mBreatnach, Bóthar Ghleann Fhinne, Bealach Féich

DEIREADH