Skip to main content

Tá tú anseo:

20 bliain níos déanaí, tá Soláthar Díreach, a tugadh isteach mar réiteach sealadach, fós i bhfeidhm - Ombudsman do Leanaí

“Tugadh Soláthar Díreach isteach mar bheart éigeandála i 1999 agus 20 bliain níos déanaí, ní hamháin go bhfuil sé fós i bhfeidhm, ach glactar leis mar struchtúr buan. Soiléiríonn an tuairisc is déanaí ón Ombudsman ar an gcóras Soláthar Díreach na cúiseanna imní céanna atá feicthe againn cheana agus ardaíonn sé an cheist maidir le hinbhuanaitheacht an chórais seo” de réir an Ombudsman do Leanaí, an Dochtúir Niall Muldoon.

“Ba mhaith liom tréaslú le Peter Tyndall agus Oifig an Ombudsman ar fhoilsiú a dtuairisce nuashonraithe is déanaí ar an gcóras Soláthar Díreach. Is iad m’Oifig agus Oifig an  Ombudsman na haon eagraíochtaí amháin a sholáthraíonn maoirseacht neamhspleách den gcóras Soláthar Díreach agus mar sin tá sé go maith go bhfuil na cúiseanna imní atá tugtha chun solais ag áitritheoirí á chur os comhair an phobail.

“Cé go ndéanfaimid gach rud gur féidir linn chun aird a tharraingt ar na cúiseanna imní agus na coinníollacha maireachtála do dhaoine ina gcónaí i Soláthar Díreach a fheabhsú, tá iachall ar an Rialtas breithniúchán a dhéanamh ar thodhchaí fadtéarmach an chórais seo. Agus muid ag druidim le 20 bliain ó tugadh isteach Soláthar Díreach, tá se in am anois breithniúchán a dhéanamh ar roghanna eile agus deireadh a chur leis an mbeart éigeandála seo.

“Ó 2017 táimid ag fáil gearáin ó leanaí ag maireachtáil i Soláthar Díreach nó ó dhaoine fásta ag gearán ar a son agus tá ceardlanna feasachta cearta curtha ar bun againn in ionaid mórthimpeall na tíre. Áirítear le na cúiseanna imní a rinneadh gearáin faoi tacaíochtaí airgeadais, cóiríocht, cumarsáid, bainistiú gearán agus bainistiú aistrithe go dtí ionaid dhifriúla nó cóiríocht níos mó. Mar is féidir linn a fheiscint ó thuairisc an lae inniu, baineannn go leor do na cúiseanna imní seo le daoine fásta chomh maith agus níl aon srian leo.

“Imlíníonn tuairisc an Ombudsman obair atá ar bun chun áiteanna caitheamh aimsire a fheabhsú do leanaí ag maireachtáil in Ionaid Soláthar Díreach. Cé go bhfuil sé ina ábhar dóchais go bhfuil breithniúchán á dhéanamh ar riachtanais leanaí agus go bhfuiltear ag freastal orthu, caithfear a aithint nach cúinse maireachtála idéalach é seo fós do leanbh nó d’ógánach.

“Arís ba mhaith liom tréaslú le hOifig an Ombudsman maidir le tuairisc an lae inniu. Tugann sé léargas úsáideach ar thaithí daoine ag maireachtáil sa chóras Soláthar Díreach. Bíodh sin mar atá, fós ní réiteach oiriúnach fadtéarmach é Soláthar Díreach d’aon duine, ach go háirithe do leanaí atá ag caitheamh cuid mhaith dá n-óige in institiúid.”

CRÍOCH

 

Nótaí do na hEagarthóirí

  • Comhlacht neamhspleách reachtúil isea Oifig an Ombudsman do Leanaí le mandáid foriomlán chun cearta agus leas leanaí faoi bhun aois a 18 atá ag maireachtáil in Éirinn a chur chun cinn.
  • I measc na bhfeidhmeanna reachtúla príomhúla atá ag an Ombudsman do Leanaí, tá imscrúdú neamhspleách agus neamhchlaonta de ghearáin déanta ag, nó ar son, leanaí maidir le comhlachtaí poiblí, chomh maith le heagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí ar son an Stáit.