Skip to main content

Tá tú anseo:

Aighneachtaí á lorg acht dTeangacha Oifigiúla, 2003

Tá Scéim Gaeilge á hullmhú ag Oifig an Ombudsman do Leanaí (OOL) i gcomhréir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Beartaítear go mbeidh an scéim seo ar siúl ar feadh trí bliana ó Fheabhra 2020 ar aghaidh.

Cuireann an scéim seo le Scéim Gaeilge 2017-2020 OOL agus le prionsabail na Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus ár gCairte Custaiméirí. Cuireadh le chéile é agus é i gceist againn a chinntiú go rachaidh Oifig an Ombudsman do Leanaí i ngleic le gach oibleagáid ábhartha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla go hiomlán ar bhonn incriminteach, tríd an scéim seo agus scéimeanna amach anseo.

Is féidir leat aighneachtaí a sheoladh ar ais chuig:

ombudsmandoleanai@oco.ie

Ceann na Cumarsáide

Oifig an Ombudsman do Leanaí

Teach na Mílaoise

52-56 Sráid na Trá Mhór

Baile Átha Cliath 1

D01 F5P8

Faoi 5pm Dé Céadaoin, an 5 Feabhra 2020

Is féidir na haighneachtaí a fhaightear a fhoilsiú