Skip to main content

Tá tú anseo:

Aighneacht le Comhchoiste Uile-Pháirtí an Oireachtais maidir leis an mBunreacht

Nuair a dhéantar iarracht tionchar a imirt ar athrú nó athrú a chur i bhfeidhm ar leibhéal straitéiseach, níl sárú ar an deis a sholáthraíonn athbhreithniú ar Bhunreacht na hÉireann. San aighneacht seo, thapaíomar an deis seo chun aighneacht a dhéanamh a bhfuil súil againn go n-éistfidh agus go nglacfaidh Comhchoiste Uile-Pháirtí an Oireachtais maidir leis an mBunreacht léi nuair a bheidh a chuid breithniúchán ar bun aige.

Tá breithniú déanta againn ar Airteagail ábhartha an Bhunreachta agus tá moltaí curtha ar aghaidh againn a shílimid a dhéanann cearta an linbh in Éirinn a chur chun cinn.