Skip to main content

Tá tú anseo:

Plean Straitéiseach 2019-2021

Cuireann Plean Straitéiseach Oifig an Ombudsman do Leanaí 2019-2021 leis an obair an-dearfach a rinneadh le trí bliana anuas.

Leagtar amach ann ár bplean chun leanúint ag oibriú chun feasacht a mhúscailt ar chearta leanaí agus daoine óga. Tacóimid le heagraíochtaí poiblí chun cur chuige níos leanbhláraithe a ghlacadh

agus úsáidfimid ár gcumhachtaí chun freagracht a leagan ar eagraíochtaí. Táimid meáite ar oibriú le daoine eile lena chinntiú gur féidir le gach leanbh in Éirinn taitneamh a bhaint as a gcearta agus a gcumas aonair a chomhlíonadh.

Déanfaimid monatóireacht ar ár ndul chun cinn fad a leanaimid lena chinntiú go gcuireann eispéiris agus peirspictíochtaí leanaí agus daoine eolas ar fáil dár n-obair.