Skip to main content

Tá tú anseo:

Tuarascáil ar an scrúdú a rinneadh ar Chéad Tuarascáil na hÉireann faoin bPrótacal Roghnach leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir le baint Leanaí i gCoinbhleacht Armtha

In Iúil 2007, fuair Oifig an Ombudsman do Leanaí cuireadh ón gCoiste um Chearta an Linbh chun faisnéis a sheoladh ar aghaidh a bhaineann leis an gcás in Éirinn maidir leis an bPrótacal Roghnach i dtaobh Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir le baint leanaí i gcoinbhleacht armtha. Cuireadh an tuarascáil seo faoi bhráid an Choiste mar fhreagairt don chuireadh sin.