Skip to main content

Tá tú anseo:

Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta 2017

Faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014, ceanglaítear ar Oifig an Ombudsman do Leanaí líon na nochtaí cosanta sa bhliain roimhe sin agus na gníomhartha a rinneadh a fhoilsiú.