Skip to main content

Tá tú anseo:

Íocaíochtaí prasa de réir earnáil phoiblí in 2016

Ceanglaíonn an rialtas go n-íocann gach Roinn Rialtais Láir, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na húdaráis áitiúla agus gach comhlacht earnála poiblí eile, Oifig an Ombudsman do Leanaí ina measc a gcuid soláthraithe laistigh de 15 lá féilire i ndiaidh sonrasc bailí a fháil.