Skip to main content

Tá tú anseo:

Nósanna imeachta faoinár seirbhís (caighdeáin)

Ba mhaith linn d’aiseolas a chloisteáil (maith agus diúltach) faoin tseirbhís a chuireamar ar fáil duit. Mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a dhéileáil duine dár bhfoireann leat, ba cheart duit sinn a chur ar an eolas a luaithe agus is féidir i ndiaidh na heachtra, mar gheall gur dheas linn an deis a ghlacadh chun rudaí a chur ina gceart a thapúla agus is féidir linn. Tá do dhearcthaí tábhachtach dúinn.