Skip to main content

Tá tú anseo:

An tAcht Ombudsman do Leanaí 2002

I 2002, d’aontaigh an Dáil agus an Seanad ar an tAcht ombudsman do Leanaí a leagann síos ról agus cumhachtaí na hOifige seo.