Skip to main content

Tá tú anseo:

Níl aon Tinteán mar do Thinteán féin; Tuairimí agus eispéiris leanaí maidir le bheith ina gcónaí i Moil Teaghlaigh

Níl aon Tinteán mar do Thinteán féin Is tuarascáil í de chuid Oifige an Ombudsman do Leanaí ag cur síos ar thuairimí agus ar eispéiris leanaí maidir le bheith ina gcónaí i Moil Teaghlaigh.
Tá tuairimí 80 leanbh a bhfuil cónaí acu in ocht Mol Teaghlaigh i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach léirithe in Níl Aon Tinteán mar do Thinteán Féin. Chuaigh an OCO i gcomhairle le leanaí idir 5 agus 17 mbliana d'aois, chomh maith le tuismitheoirí leanaí faoi 5 bliana d'aois. Fiafraíodh de leanaí cad a thaitin leo, cad a bhí dúshlánach acu agus cad a athródh siad faoi Mhoil Teaghlaigh.