Skip to main content

Tá tú anseo:

Molly Bliain Ar Aghaidh

In 2018, d'fhoilsigh Oifig an Ombudsman do Leanaí cás Molly, tuarascáil a shonraíonn gearán a fuaireamar faoi leanbh faoi mhíchumas atá i gcúram altramais. Dhá mhí dhéag ar aghaidh táimid ag filleadh ar an gcás seo agus ag rianú an dul chun cinn atá déanta ag FSS agus Tusla maidir le tiomantais a rinneadh mar fhreagra ar thuarascáil na bliana seo caite.