Skip to main content

Tá tú anseo:

Ráiteas Airgeadais 2005

Soláthraítear i dtuarascálacha airgeadais faisnéis faoi fheidhmíocht Oifig an Ombudsman do Leanaí. Cuireann siad ar ár gcumas a bheith cuntasach as conas a bhainistímid agus a úsáidimid an t-airgead a fhaighimid. Ceanglaítear orainn sa dlí ár ráitis airgeadais don bhliain roimhe sin a chur ar fáil go poiblí.