Skip to main content

Tá tú anseo:

Guthanna Digiteacha: Ceart éisteachta leanaí a chur chun cinn trí mheáin shóisialta agus dhigiteacha

Is taighde nua é Guthanna Digiteacha: Ceart éisteachta leanaí a chur chun cinn trí mheáin shóisialta agus dhigiteacha arna dhéanamh ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar son Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO), lena ndéantar iniúchadh ar dheiseanna chun na meáin shóisialta agus dhigiteacha a spreagadh chun an dóigh a éagsúlú ar féidir le lucht déanta beartas poiblí, cinnteoirí agus soláthraithe seirbhíse éisteacht le leanaí.