Skip to main content

Tá tú anseo:

Tuarascáil Bhliantúil 2008

Ceanglaítear ar Oifig an Ombudsman do Leanaí faoin dlí chun Tuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid an Oireachtais ar fheidhmiú ár bhfeidhmeanna. Tuarascáil cuimsitheach is ea ár dtuarascáil bhliantúil faoinár ngníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe sin.

Downloads