Skip to main content

Tá tú anseo:

Comhairle maidir leis an mBille um Chiontuithe Spíonta, 2007

Thug Barry Andrews, TD, an Bille um Chiontuithe Spíonta, 2007 isteach mar bhille comhaltaí príobháideacha an 25 Deireadh Fómhair 2007 agus leanann sé óna mhacasamhail de bhille comhaltaí príobháideacha (an Bille um Chiontóirí a Athshlánú, 2007) nár éirigh leis gabháil tríd an gcéad chéim i nDáil Éireann. Go bunúsach, is é an cuspóir reachtaíochta a bhaineann leis an mBille um Chiontuithe Spíonta, 2007 chun an oibleagáid atá ar dhaoine áirithe cáilitheacha a mhaolú chun mionchionta a nochtadh.

Chuir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an Bille faoi bhráid Oifig an Ombudsman do Leanaí an 21 Eanáir 2008 go ndéanfar breithniú air ar leibhéal ginearálta agus ar leibhéal sonrach maidir le ceithre phríomhshaincheist: cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tairseach do “pianbhreith eisiata” príosúnachta 6 mhí ró-íseal; cé acu an bhfuil an liosta “fostaíocht eisiata” ró-leathan nó ró-chúng; cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na catagóirí eile de “pianbhreith eisiata” cuí; agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na “tréimhsí ábhartha athshlánúcháin” cuí. Seoladh an chomhairle seo ar ais an 10 Márta 2008.