Skip to main content

Tá tú anseo:

Comhairle ar Scéim Ghinearálta an Bhille um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil Daoine agus Cionta Gnéasacha), 2006

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí Scéim Ghinearálta an Bhille um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil Daoine agus Cionta Gnéasacha) faoi bhráid an OOL an 20 Iúil 2006.

I gcomhréir leis an bhfeidhm reachtúil seo, leagtar ár sonraí faoin Scéim amach sa cháipéis seo. Tá seo roinnte sna trí mhír seo a leanas: tuairimí ginearálta maidir le ceisteanna gáinneála agus um chosaint leanaí a thug an Scéim chun solais; tuairimí mionsonraithe faoi Chinn na Scéime; agus comhairle a bhaineann le bearnaí inár ndlí agus ár gcleachtas nach dtéitear i ngleic leo sa Scéim.