Skip to main content

Tá tú anseo:

Cainteanna na Leanaí; sraith scéalta spreagúla ó dhaoine óga chun céiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda na Leanaí

Lean ar líne ag #ChildTalks2018 agus #WorldChildrensDay

Chun céiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda na Leanaí 2018, tá Oifig an Ombudsmain do Leanaí ag reachtáil Cainteanna na Leanaí i gcomhpháirt le 15 eagraíocht a oibríonn le daoine óga. Is sraith óráidí spreagúla í Cainteanna na Leanaí a thabharfaidh daoine óga faoina saolta.

Craolfar Cainteanna na Leanaí beo ar Facebook agus ar RTÉ News NOW ionas go mbeidh rochtain do dhaoine óga ar fud na tíre, agus dóibh siúd le riachtanais sa bhreis, ar an ócáid speisialta seo.

Ag labhairt roimh an ócáid Chainteanna na Leanaí ag Halla na Cathrach Átha Cliath, dúirt an tOmbudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon:

“Inniu, ar Lá Domhanda na Leanaí, táimid ag déanamh céiliuradh ar na leanaí trí éisteacht lena nguthanna agus ag cur a gcearta chun cinn.

“Chaith mé cúpla seachtain ag obair leis na daoine óga seo roimh an ócáid seo inniu, agus mar sin tá a fhios agam go gcloisfimid scéalta spreagúla le hábhar machnaimh iontu. Mar is gnáth, tá ionadh an domhain orm faoi chumas na ndaoine óga seo agus an bua nádúrtha cothroime atá acu.

“Is iad na hábhair a bheidh á phlé ag na daoine óga inniu ná comhionannas, an lucht siúil, gnéasacht, míchumas, rochtain faisnéise, príobháideachas, oideachas agus forbairt tallainne.

“Ba chóir go mbeadh leanaí, mar dhaoine le cearta, chun tosaigh inár n-intinní, mar dhaoine a dhéanann cinntí agus mar shochaí, gach lá den bhliain. Faraor, ar Lá Domhanda na Leanaí tá an deis againn cearta na leanaí a chur chun cinn agus uathúlacht na ndaoine óga a chéiliúradh.“Beidh na daoine óga anseo inniu ag labhairt faoina saolta agus fadhbanna a dtéann i bhfeidhm orthu. Beidh tionchar mór ag na taithí seo ar na sórt daoine a bheidh siad amach anseo agus na cinéalacha saolta a bheidh acu. Tá sé ríthábhachtach go nglacaimid gach deis chun éisteacht le daoine óga agus chun glacadh lena gcuid tuairimí."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí
·  Lean an ócáid ar líne ag #ChildTalks2018 agus #WorldChildrensDay
·  Is féidir leat breathnú ar an ócáid beo ag X
·  Cuirfidh Tara Flynn an ócáid i láthair
·  Tá Oifig an Ombudsmain do Leanaí, an Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí, Unicef, Tusla, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Barnardos, Comhairle Náisiúnta na nÓg, Focus Ireland, Seirbhísí Meabhairshláinte Naomh Phádraig, the Care Leavers Network, Ceartas Sóisialta Éireann, an Cumann Múinteoirí Éireann, an Fondúireacht Katherine Howard, EPIC, Ionad Chearta na nImirceach Éireann, YAP Éireann, Scannánóirí Óga na hÉireann, Spunout agus an Ark ag tacú le Cainteanna na Leanaí.

  • Tá níos mó eolais faoi ócáidí eile a bheidh ar siúl timpeall na tíre chun céiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda na Leanaí ar fáil ag www.childrensday.ie